Blog

Şirketler İş Görüşmesine Nasıl Hazırlanır ?

Şirketler Mülakata Nasıl Hazırlanır ?

İş görüşmesinde; karşımızdaki kişinin kim olduğu, o yirmi dakikalık görüşmeye nasıl hazırlandığı, profesyonel bir firmanın işe alım sistemini, insan kaynakları müdürünün kullandığı teknikleri, sorularını ve amaçlarını bilmemiz iş görüşmesine gitmeden bize çok büyük bir avantaj sağlar. Görüşme sırasında nasıl bir yol izlenmelidir?

İşe Yerleştirme Yolculuğu:

Birçok profesyonel firmanın eleman alımıyla ilgili süreci 9 aşamadan oluşuyor:

 • Yönetimce pozisyon için iş tanımları ve nitelikler belirlenir.
 • İlan verilir.
 • İK Bölümü başvuruları eler.
 • İK Bölümü ilk tur görüşmeleri yapar.
 • İkinci tur görüşmeler alınır.
 • Adaylar denemeye alınır.
 • Yöneticiler karar verir.
 • İK Bölümü adayın geçmişini kontrol eder.
 • Şirket adaya iş teklifi yapar.

1. Aşama: İş Tanımları Belirlenir

Yönetim tarafından pozisyon için iş tanımı ve nitelikler belirlenir. Şirketin insan kaynakları birimi, bölüm yöneticileriyle birlikte iş tanımlarını yani, o pozisyondaki kişinin tam olarak ne yapacağını yazılı hale getirir. Buna bağlı olarak İK, o pozisyon için iş boyutlarını belirler. İş boyutları iki başlıkta toplanır. Teknik Boyutlar ve Genel Boyutlar.

Teknik Boyutlar, adayın özgeçmişi üzerinde görebileceğiniz tüm niteliklerdir. Bitirdiği okul, deneyimi, yetenekleri, yaşı, kullandığı bilgisayar programları, dil bilgisi, sertifikaları ve almış olduğu kurslar vs.

Genel Boyutlar ise işin psikolojik tarafını oluşturuyor. Çalışanın sahip olması gereken kişilik özellikleri ve yetkinlikleri olmak üzere ikiye ayrılır. Kişilik özellikleri kişinin tutumlarını ve davranış biçimlerini gösterdiği temel davranışlarını içerirken; Yetkinlikler, beynin loblarının etkin kullanımıyla ilgilidir.

Buna bağlı olarak üst düzey bir yöneticide teknik boyut aranmaz. Mesela hangi programları nasıl kullandığı, makine çalıştırıp çalıştıramadığı veya faks kullanması önemli değildir. Genellikler bu pozisyon için; analitik düşünme, liderlik, yaratıcılık, koçluk gibi yetkinlikler daha önemli ve mecburidir. Bunun aksine fabrikada çalışan işçide, sekreterde ve güvenlik görevlisinde teknik beceriler öne çıkar.

2. Aşama: İlan Vermek

İnsan kaynakları bölümü ilk olarak kendi sitesinin kariyer departmanından ilan verir, ardından anlaşmış olduğu iş ilanı sitelerine yönlendirir. Örneğin son yıllarda birçok şirket işe alımları Linkedin üzerinden yapıyor. Yeni mezunlar veya iş arayanlar oluşturmuş oldukları Linkedin profilleri ile daha çok kişiye ulaşıyorlar. Profesyonel firmalar pozisyonla ilgili teknik boyutları verirken, genel boyutları ilana yazmazlar. İş görüşmesine başvurmadan önce adayların kendilerine uygun bir birime başvurmaları daha başarılı bir mülakat sürecini geçirmesini sağlayacaktır.

3. Aşama: İK Bölümü Başvuruları Eler

Üniversitelerde yapılan bir araştırmaya göre: Başvuruların ilk aşamasında bir özgeçmişin incelenme süresi, ortalama 10 ila 30 saniye arasındaymış. Bundan dolayı bu aşamada firmalar, başvurulardaki bilgilerin aranan teknik özellikleri sağlayıp sağlamadığına bakarlar.

4. Ve 5. Aşama: İnsan Kaynakları İlk ve İkinci Tur Görüşmeleri Yapar

Görüşmeler, ikisi alternatif olmak üzere toplam 5 ana tipte yapılmaktadır.

Ana Görüşmeler:

 1. Özgeçmişe dayalı görüşmeler
 2. Örnek olay görüşmeler
 3. Geçmişe dayalı görüşmeler

Alternatif Görüşmeler:

 1. 4. Anlat Sat
 2. 5. Baskı Tekniği
Şirketler İş Görüşmesine Nasıl Hazırlanır ?
Şirketler İş Görüşmesine Nasıl Hazırlanır ?

6. Aşama: İş Görüşmesine Başvuran Adaylar Denemeye Alınır

Bu, iki yöntemle yapılmaktadır. Birincisinde aday o pozisyonda bir süre çalıştırılır ve performansı izlenir. İkincisi ise simülasyon çalışmalarıdır. Bunların birçok örneği var. Örneğin, ikinci tur görüşmelerden sonra kalan altı, bilemediğiniz yedi adayı bir araya getirir, ölçmek istediğiniz yetkinliklere yönelik simülasyonlara alabilirsiniz.

7. Aşama: Yöneticilerin Karar Birliği

Genelde ilk tur görüşmeleri İ.K. birimi yaptıktan sonra kalan adaylarla ikinci tur görüşmeleri İ.K. birimi ve pozisyonun yer aldığı birimin yöneticileri beraber yürütürler. Ardından simülasyonların sonuçları alınır ve ilgili yönetici grubu son bir karar verir.

8. Aşama: İ.K. Birimi Adayın Geçmişini Kontrol Eder

Bu aşamada, İ.K. birimi, seçilen adayın geçmiş yaşantısıyla ilgili anlattığı verilerin doğrulunu ve yaşam tarzını kontrol eder. İş görüşmelerindeki belki de en önemli adımlarından biridir. Böylece işe alınacak kişinin karakterinin ve yaşam şeklinin, firmanın etik değerleri ile uyumlu olup olmadığını incelerler.

9. Aşama: İş Teklifi

İş görüşmesine başarılı bir şekilde hazırlanan ve geçen adaylara, firmanın uygun görmüş olduğu pozisyonlar için şirket uygun bir teklif yapar. Bu teklif süreci, şirketten şirkete farklılık gösterir.

Burak Ay<br>
Burak Ay

Digitaleventco Creative Specialist

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edebilirsiniz

Write A Comment